Μητρώο εργαζομένων καλλιτεχνών

Η εγγραφή των εργαζομένων καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artanndcultureprofessionals.services.gov.gr για την υπαγωγή τους στα μέτρα στήριξής τους που προβλέπονται στη με αριθμ. 39436/994/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4270) και στο άρθρο 20 του Ν. 4722/2020 (Α’ 177) παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων στην ειδική πλατφόρμα.


Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Διευρύνεται η λίστα των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων που λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Συγκεκριμένα προστίθενται εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services. gov.gr
Σύμφωνα με την τροποποίηση της ΚΥΑ 16073/287/22.4.2020 δικαιούχοι είναι και οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών:

 1. Ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020
 2. Είναι δικαιούχοι και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €), που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ισχύει».

Περιμένουμε από το υπουργείο διευκρινίσεις για τις κατηγορίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.


Ειδικό Εποχικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ 2020

Από Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhi...

Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ.

Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία σε κάποιο κατάστημα του ΟΑΕΔ
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20 ευρώ έως 1.016,40 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 • Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2019) από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

 • Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2020 – 30/11/2020).

 • Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2019) να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

 • το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2020) να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

 • Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος.
  Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:
1) α) κατά το έτος 2020 ασκούν το επάγγελμα του . . .
   
β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2019.
   
γ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75 €.

2) α) Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.


Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema

 


Οι εργατικοί αγώνες και τα δημοκρατικά δικαιώματα δεν θα επιτρέψουμε να μπουν στο γύψο. Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 7μμ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Επειδή μέσα στα εργασιακά μας δικαιώματα είναι και το δικαίωμα της ελεύθερης υπαίθριας συνάντησης για την διεκδίκηση και την διαμαρτυρίας την Πέμπτη 9 Ιουλίου, συμμετέχουμε στην συγκέντρωση Συγκέντρωση Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 7μ.μ. ενάντια στον Νόμο που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των συναθροίσεων.

To σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που κατέθεσε η κυβέρνηση υπό τον τίτλο «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» ακολουθεί μία πολύ γνώριμη συνταγή. Αν και διατείνεται ότι επιχειρεί να βάλει τάξη στο νομικό πλαίσιο των συγκεντρώσεων, στην πραγματικότητα επιτίθεται στον συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Έρχεται, μάλιστα, να συμπληρώσει μια σειρά νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση και θέτουν σε αμφισβήτηση συλλογικές συμβάσεις και εργατικά δικαιώματα.
Με το νομοσχέδιο αυτό, ο διοργανωτής κάθε διαδήλωσης, ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως 2 μέρες πριν, τον τόπο, τον τρόπο, τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να λάβουν μέρος σε αυτή, αποκτά καθήκοντα αστυνομικής φύσεως και θεωρείται υπεύθυνος για κάθε έκνομη πράξη που θα συμβεί κατά τη διάρκεια ή γύρω από την κινητοποίηση. Έτσι το βάρος της τήρησης της νομιμότητας μετατίθεται από την αστυνομία στον εργαζόμενο, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο σε έκνομες πράξεις, αυθόρμητες ή υποκινούμενες, που δεν έχει ούτε τα μέσα ούτε την συνταγματική υποχρέωση να ελέγξει. Την αδειοδότηση της διαδήλωσης παρέχει η αστυνομία με διοικητική πράξη που θυμίζει άλλες εποχές, η συμμετοχή, δε, σε μη αδειοδοτημένη διαδήλωση συνιστά ιδιώνυμο αδίκημα. Δηλαδή θα «καταζητούνται» οι συμμετέχοντες σε «απαγορευμένη» συγκέντρωση – διαδήλωση.
Στο νομοσχέδιο είναι σαφής η προσπάθεια ταύτισης της ριζοσπαστικοποίησης με την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα. Η χρονική στιγμή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Μετά από τα πρόσφατα νομοθετήματα που καταστρατηγούν εργασιακά δικαιώματα πολλών δεκαετιών, άλλα με τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια πέντε λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης της Βουλής, άλλα μέσω ΠΝΠ για την καταπολέμηση του κορονοϊού και χρησιμοποιώντας το «δόγμα του σοκ», αλλά και με την μεγάλη ύφεση που προβλέπουν ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, ήρθε η στιγμή η κυβέρνηση να προφυλάξει τον εαυτό της από την οργή για το διαφαινόμενο πολύ δύσκολο μέλλον του κόσμου της εργασίας. Γι’ αυτό δημιούργησε ένα νομοσχέδιο που επιτίθεται στον πυρήνα των δημοκρατικών δικαιωμάτων του πολίτη.
Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ακυρώσει το νομοσχέδιο, για τον περιορισμό των συγκεντρώσεων και εργατικών κινητοποιήσεων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος καλεί τα Σωματεία μέλη της, και τους εργαζόμενους στο Συλλαλητήριο που διοργανώνουν η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και τα συνδικάτα την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 7μμ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Οι εργατικοί αγώνες και τα δημοκρατικά δικαιώματα δεν θα επιτρέψουμε να μπουν στο γύψο.


Σεμινάριο με θέμα: «Υγεία και ασφάλεια της εργασίας»

Συνάδελφοι-ισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι στις 7 και 8 Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί δωρεάν σεμινάριο
με θέμα: «Υγεία και ασφάλεια της εργασίας», το οποίο θα απευθύνεται στους Τεχνικούς
Θεάτρου, Ζωντανών Οπτικοακουστικών Εκδηλώσεων και Κινηματογράφου & Τηλεόρασης.

Το σεμινάριο θα γίνει στο θέατρο ΡΕΞ στην οδό Πανεπιστημίου 48 και η ώρα
προσέλευσης είναι 09.30.

Επειδή ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (60 θέσεις, λόγω κορονοϊού), θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να
συμμετάσχει, να δηλώσει εγκαίρως τη συμμετοχή του στο email: info@stazoe.gr .

Το Δ.Σ. του ΣΤΑΖΟΕ


Συλλαλητήριο Τετάρτη 3/6/2020 στις 12.00 στα Προπύλαια.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συλλαλητήριο Τετάρτη 3-6-20, στις 12.00 στα Προπύλαια

Σχεδόν τρεις μήνες μετά το γενικό lockdown, οι εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού έχουν φτάσει σε οριακή κατάσταση λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να διαχειριστεί επαρκώς την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση. Οι εξαγγελίες για την επόμενη μέρα προετοιμάζουν ένα ζοφερό τοπίο στο οποίο θα κυριαρχήσουν η αδιαφάνεια και οι πελατειακές σχέσεις. Έχει γίνει πια ορατή η πλήρης έλλειψη ενός συνεκτικού σχεδίου για την ένταξη όλων των εργαζομένων στα μέτρα στήριξης και την επανεκκίνηση του πολιτισμού.
Μετά την ανακοίνωση της σειράς εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», διαπιστώσαμε ότι ανακοινώθηκε άλλο ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου επιχειρείται και αυτή τη φορά η αποδυνάμωση ή και αφαίρεση εργασιακών δικαιωμάτων.

Σαφέστερη γίνεται αυτή η διαπίστωση αν μελετήσει κάποιος την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900/2020 ΦΕΚ 1938/Β/20-5-2020): το υπουργείο Πολιτισμού προχωράει στην νομιμοποίηση της παθογένειας που μας οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα. Μέσω των επιχορηγήσεων νομιμοποιεί την ανασφάλιστη εργασία και την απλήρωτη πρόβα, εισάγει για πρώτη φορά την πληρωμή με την παράσταση, υποχρεώνει στην παράδοση των συγγενικών δικαιωμάτων για 5 χρόνια.

Το υπουργείο Πολιτισμού εφαρμόζοντας, όλο αυτό τον καιρό, την «λογική του σταγονόμετρου», επιχειρεί να αποκομίσει επικοινωνιακά οφέλη. Ωστόσο στον χώρο μας η διαχείριση της κρίσης εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια, θυμό και εκνευρισμό. Διότι την ίδια ώρα που όλα αυτά εμφανίζονται ως «μέτρα στήριξης» της Κυβέρνησης, το ποσόν της χρηματοδότησης (1.120.000) απευθύνεται κυρίως στις μεγάλες εταιρείες παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχορηγεί τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων επιδιώκοντας να δημιουργήσει κακό τετελεσμένο στο εργασιακό τοπίο.

Για μια ακόμη φορά το δηλώνουμε, αγωνιζόμαστε και ζητάμε:
Να συμπεριληφθούν άμεσα όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο μέτρο στήριξης ειδικού σκοπού των 800€ από την πρώτη φάση αναδρομικά και για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν τα δυο τελευταία χρόνια (ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές, τραγουδιστές, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, τεχνικούς ζωντανού θεάματος και ακροάματος και άλλους εργαζόμενους στο θέαμα – ακρόαμα), ανεξάρτητα από τις εργασιακές σχέσεις. Ζητάμε, δηλαδή, να μη γίνει κανένας διαχωρισμός με βάση το είδος της σύμβασης.
Να δοθεί επίδομα ανεργίας στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση.
Να εξασφαλιστεί πλήρης ασφαλιστική ικανότητα και αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών υποχρεώσεων για όλους ανεξαιρέτως τους πληττόμενους από την κρίση (υγειονομική και οικονομική).
Να διασφαλιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και εξώσεις και η μη διακοπή των παροχών ύδρευσης, ηλεκτρικού και τηλεφώνου.

Και επίσης, να υπάρξει σχέδιο διάρκειας με μέριμνα για όλους τους εργαζόμενους και για όσους δεν εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης.
Επίσης, να αποκλειστούν από τις επιχορηγήσεις εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες, κατόπιν ελέγχου τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, θα προκύψει παραβίαση των εργασιακών υποχρεώσεων (αδήλωτες πρόβες, ωράρια, αποδοχές κτλ). Τονίζουμε ως εκ τούτου ιδιαιτέρως ότι στο χώρο του πολιτισμού η κρίση είναι βαθύτερη τόσο για λόγους αντικειμενικούς, όσο και διότι επηρεάζεται από την υπάρχουσα κατάσταση που τροφοδοτεί ένα απαράδεκτο καθεστώς ανομίας και υπερεκμετάλλευσης, η κρίση της πανδημίας δεν πρέπει να γίνει αφορμή για ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δηλαδή, να ενεργοποιηθούν τώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για ανασφάλιστη και υποδηλωμένη εργασία σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης των παραγωγών (επιχορηγούμενων και μη), σε στησίματα, πρόβες, παραστάσεις, γυρίσματα με συντονισμένες κινήσεις και ανακοινώσεις από τα αρμόδιά υπουργεία.

Δυναμώνουμε την συλλογική διεκδίκηση δυναμώνουμε τα σωματεία μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος συνεχίζει τον αγώνα και στηρίζει το συλλαλητήριο που έχουν εξαγγείλει πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου την Τετάρτη 3/6/2020 στις 12.00 στα Προπύλαια.


Λίγα λόγια για την περιβόητη Απογραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Στην τηλεδιάσκεψη (13 Μαΐου 2020) των σωματείων του κλάδου με την
Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα
Γιατρομανωλάκη ειπώθηκε ρητά ότι αυτή η απογραφή σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε μητρώο
επαγγελμάτων αλλά ότι θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σαν εργαλείο για τη δημιουργία πραγματικού
μητρώου επαγγελμάτων και κατ' επέκταση επαναφορά της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΤΕΚΤ και του ΣΤΑΖΟΕ, θα χορηγείται από
επιτροπή του υπουργείου πολιτισμού στην οποία θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα
ομοιοεπαγγελματικά σωματεία, όπως χορηγούνταν στο παρελθόν. Οι άδειες θα χορηγούνται βάσει
ακαδημαϊκών γνώσεων και επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν θα υπάρχει προϋπόθεση να είναι κάποιος
μέλος του σωματείου οπότε δεν τίθεται λόγος για κλειστά επαγγέλματα.

Το μητρώο επαγγελμάτων προϋποθέτει μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Περιγραφή του επαγγέλματος που γίνεται κατόπιν διαδικασίας που αναλαμβάνουν οι κοινωνικοί
εταίροι και συγκεκριμένα το ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ. Για να περιγραφεί ένα επάγγελμα θα πρέπει
να υπάρξει επίσημη προκήρυξη για τη θέση του συγγραφέα καθώς και ενός εμπειρογνώμονα. Η
διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και από πρόσφατη εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι διαρκεί περίπου
ένα έτος.

Β. Πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα που μέχρι πρότινος ήταν ο ΕΟΠΠΕΠ

Η συγκεκριμένη απογραφή επαγγελμάτων, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Υπουργού Πολιτισμού,
αποσκοπεί στο να βρει όλους αυτούς τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που δεν μπορεί
να βρει μέσα από το σύστημα Εργάνη. ΠΡΟΣΟΧΗ (!!!), αυτό δε σημαίνει ότι θα τους επιδοτήσει όλους!
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το πιο πιθανό σενάριο άμεσης χρήσης της συγκεκριμένης
πλατφόρμας είναι να καταγραφούν κάποιοι επιπλέον δικαιούχοι στα έκτακτα μέτρα στήριξης, οι οποίοι
θα χρειαστούν επιπλέον επιδότηση στο μέλλον (μπας και επιβιώσουν), και να αποκλειστούν όλοι όσοι
δεν συμπληρώνουν 50 ένσημα ανά έτος, τους οποίους το κράτος θεωρεί ότι δεν έχουν προσφέρει
εισφορές και άρα δεν δικαιούνται οποιοδήποτε επίδομα. Το τελευταίο είναι πάγια θέση και του ΥΠΠΟΑ
και του ΥΠΕΚΑΑ!!!

Βαθιά προβληματική είναι και η απόδειξη της προϋπηρεσίας που ζητάει η πλατφόρμα, την ίδια στιγμή
που δεν υπάρχουν κωδικοί ενσήμων που να περιγράφουν πολλά επαγγέλματα καθώς και αντίστοιχα
επαγγελματικά περιγράμματα, ενώ τα 4 χρόνια εξαιρούν τους νέους επαγγελματίες. Επίσης
προβληματική είναι η μη ένταξη των εργαζόμενων με εργόσημο και τίτλους κτήσης.
Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ακόμα και μία τόσο προβληματική απογραφή θα φέρει στην επιφάνεια
παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και των εργασιακών σχέσεων που δεν πρέπει να μένουν στην
αφάνεια.

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 λάβαμε την παρακάτω επιστολή από το γραφείο τύπου του ΥΠΠΟΑ:

Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία καταγραφής των εργαζομένων στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό
Τομέα στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι υπηρεσίες του
ακολούθησαν την Στατιστική Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92) η οποία βασίζεται στη διάρθρωση
της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης των Επαγγελμάτων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, όπως
προσαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ISCO-88 COM).
Καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους
εργαζομένους στον πολιτισμό όσο και με το Υπουργείο Εργασίας, και καθώς έχει εντοπίσει ελλείψεις και
αρρυθμίες στη διατύπωση επαγγελματικών κλάδων και ειδικοτήτων, θα προχωρήσει από κοινού με το
Υπουργείο Εργασίας σε σχετικές συμπληρώσεις και διορθώσεις.
Για τον σκοπό αυτό καλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προτάσεις και επισημάνσεις στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mitroon@culture.gr ώστε να επικαιροποιηθεί ο σχετικός κατάλογος. Πρόθεση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η πλατφόρμα να μετεξελιχθεί σε ένα απολύτως δυναμικό εργαλείο το
οποίο θα αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα.


Τους απαντήσαμε με σχετική επιστολή που περιγράφουμε όλες τις ειδικότητες που αφορούν στους
Τεχνικούς Απασχολούμενους σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις.


Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση και καμία αντίστοιχη ειδικότητα δεν έχει προστεθεί
στις λίστες της πλατφόρμας. Περιμένουμε την απάντηση του ΥΠΠΟΑ για να εγγραφούμε στις
αντίστοιχες επαγγελματικές κατηγορίες.


Δεν θα σταματήσουμε όμως εκεί, διεκδικούμε κανονικό μητρώο επαγγελμάτων με επαναφορά της άδειας
άσκησης επαγγέλματος και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με επαναφορά της υποχρεωτικότητας και
επιλεξιμότητας αυτών.


Πέμπτη 21 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, συγκέντρωση στις 12.00

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι:


Στις πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού εργασίας μάθαμε πως:


«Εξαντλήθηκε η επιείκεια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας προς τους καλλιτέχνες»,

έτσι καταλάβαμε ότι η στήριξη του κλάδου μας δεν ανήκει στις κυβερνητικές προθέσεις.

 

Την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού,
όλοι στις 12.00 το μεσημέρι μπροστά στο Υπουργείο Πολιτισμού, τηρώντας φυσικά όλες τις υγειονομικές προφυλάξεις, (αποστάσεις, μάσκα και γάντια).


Ζητάμε:
•Να συμπεριληφθούν άμεσα όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο μέτρο στήριξης ειδικού σκοπού των 800€ από την πρώτη φάση αναδρομικά και για όλη τη διάρκεια της κρίσης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

•Να εξασφαλιστεί πλήρης ασφαλιστική ικανότητα και αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών υποχρεώσεων για όλους ανεξαιρέτως τους πληττόμενους από την κρίση (υγειονομική και οικονομική).

•Να διασφαλιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και εξώσεις και η μη διακοπή των παροχών ύδρευσης, ηλεκτρικού και τηλεφώνου.

•Άμεση δημιουργία κωδικών ενσήμων που να αφορούν στους τεχνικούς εργαζόμενους σε ζωντανές οπτικό ακουστικές εκδηλώσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν τον κλάδο μας. Οι κωδικοί θα πρέπει να ανήκουν στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ και ο αριθμός των ενσήμων να προκύπτει ως τεκμαρτό πόσο δια του συνόλου της αμοιβής.

•Να ξεκινήσει άμεσα η δημιουργία μητρώου και άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για τον κλάδο μας οι οποίες θα χορηγούνται στους επαγγελματίες από επιτροπή του υπουργείου πολιτισμού και μελών του σωματείου μας.

•Κανόνες ασφαλείας και υγιεινής σε περίπτωση επιστροφής στην εργασία σύμφωνα με τις ενδείξεις των ειδικών επιστημόνων.

 

Την Πέμπτη 21 Μαΐου να δώσουμε ένα βροντερό παρών για να δείξουμε πως είμαστε ενωμένοι και πως δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας!

Για λόγους οργάνωσης και συντονισμού, παρακαλούμε να μας στείλετε δήλωση συμμετοχής στο e-mail του σωματείου μας ή στο messenger της σελίδας μας στο Facebook.
Να είστε όλοι εκεί!

Το Δ.Σ. του Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε


Πλατφόρμα Απογραφής Υπ.Πο.

Από χτες έχει ανοίξει η πλατφόρμα απογραφής (ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ)των επαγγελματιών στον χώρο του Πολιτισμού.
Υπάρχουν πολλές ελλείψεις και είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας που είναι υπεύθυνο για την καταγραφή, με το οποίο θα υπάρξει συνάντηση για διευκρινήσεις αύριο το πρωί.
Σας καλούμε να μην κάνετε καμία απόπειρα καταγραφής μέχρι να λάβουμε τις αντίστοιχες διευκρινήσεις (ενδεικτικά δεν υπάρχουν ειδικότητες φωτιστή,τεχνικών σκηνής κ.α).
Μόλις ενημερωθούμε θα επανέλθουμε.
Από το ΔΣ του ΣΤΑΖΟΕ

artandcultureprofessionals.services.gov.gr


Τηλεδιάσκεψη - Ενημέρωση Παρασκευή 15/5/20 στις 16.00

Σας καλούμε εκτάκτως σε τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom, αύριο Παρασκευή 15/5/20 στις 16.00 το απόγευμα. Θα γίνει ενημέρωση για τα μέλη του σωματείου μας σε σχέση με τη χθεσινή συνάντηση με την υπουργό πολιτισμού Κα Μενδώνη, για όλα τα τελευταία δεδομένα στο χώρο του πολιτισμού λόγω της κρίσης που προκλήθηκε με την πανδημία του κορονοϊού.
Η επιλογή αυτού του τρόπου ενημέρωσης έγινε με γνώμονα την άμεση επίλυση αποριών και την απάντηση ερωτήσεων που σίγουρα θα προκύψουν.
Αύριο στις 16.00 λοιπόν! Να είστε όλοι συνδεδεμένοι!
Hi there,

You are invited to a Zoom meeting.
When: May 15, 2020 16:00 Athens

Register in advance for this meeting:
https://us02web.zoom.us/…/tZwpd-isqzIrGdUVA3IDTTu-yXigungtx…

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.


Ένταξη στα έκτακτα μέτρα στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων με προϋποθέσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ένταξης στα έκτακτα μέτρα στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων με τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί και αφορούν στους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος 2019. Για όσους δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες διεκδικούμε να ενταχθούν, θα ενημερώσουμε την υπουργό πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ,σε τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους των σωματείων.

https://supportemployees.services.gov.gr/(S(aaxaz1wtuypdtfsunrvp120n))/login.aspx

(Λόγω τακτικής συντήρησης το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ G δεν παρέχει τις υπηρεσίες του κάθε Τετάρτη από 16:00 έως 21:00)

 


Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΤΑΖΟΕ την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 18:00

Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες του Υπουργείου Πολιτισμού κρίνεται επείγουσα η πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΤΑΖΟΕ την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 18:00 το απόγευμα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZOOM(https://zoom.us/download).

H συνέλευση αφορά αποκλειστικά τα μέλη του σωματείου και θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο.
1. Για τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του ΣΤΑΖΟΕ που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας το ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ και MAIL στο info@stazoe.gr για να τους προωθήσουμε το κωδικό πρόσβασης
2. Για όσους και όσες δεν έχουν εγγραφεί και επιθυμούν να το κάνουν και να συμμετέχουν στην συνέλευση μπορούν να το απευθυνθούν στο info@stazoe.gr ή μέσω του messenger
3. Όσοι και όσες δεν γνωρίζουν την πλατφόρμα ή δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης internet θα μπορούν να μετακινηθούν στον χώρο κάποιου συναδέλφου ώστε να έχουν κοινή συμμετοχή.

Θέματα συζήτησης
Ενημέρωση και συζήτηση για τις μέχρι τώρα εξελίξεις στα μέτρα στήριξης
Κωδικοί ασφάλισης
Συμβάσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις
Άμεσες κινήσεις διεκδίκησης αιτημάτων

Αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και είναι καιρός να παρθούν συλλογικές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις μας.


Συνάδελφοι αύριο Πέμπτη 7 Μαΐου συμμετέχουμε και διαδηλώνουμε στην πλατεία Συντάγματος.

Τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας και φοράμε μάσκες προστασίας κρατάμε αποστάσεις.


Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19

 

Δημοσιεύτηκε 30/4/2020 η περίφημη ΚΥΑ στο site του

https://diavgeia.gov.gr/…/6%CE%99%CE%A9946%CE%9C%CE%A4%CE%9…

κατά την οποία οι “Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων” περιλαμβάνονται στις λίστες των μέτρων στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών.


Κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους!

Συνάδελφοι!

Σας καλούμε να εγγραφείτε μαζικά στα μητρώα του σωματείου. Δεν πρόκειται μόνο για τα ανακοινωθέντα μέτρα έκτακτης ενίσχυσης εργαζομένων που προσπαθούμε να διεκδικήσουμε, για όσους δεν εντάσσονται ήδη σε αυτά, αλλά και για τις ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον αν επιβεβαιωθούν χειρότερα σενάρια εξέλιξης της πανδημίας. Πρέπει να έχουμε πλήρη γνώση των αναγκών του κλάδου μας περισσότερο από ποτέ!

Η διαδικασία εγγραφής είναι η εξής:

1. συμπλήρωση των στοιχείων στην φόρμα που θα βρείτε στο http://stazoe.gr/upload/79_1.pdf
2. αποστολή στο info@stazoe.gr
3. Η ετήσια συνδρομή είναι 30€ και μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου

Αναγνωρίζοντας τις συνθήκες και κατανοώντας τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, η καταβολή συνδρομής δεν είναι υποχρεωτική με την εγγραφή.

Οσοι δεν εργάζεστε αυτή τη στιγμή και δεν εντάσσεστε στα έκτακτα μέτρα παρακαλούμε να εγγραφείτε στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι εγγραφές γίνονται ψηφιακά, κατόπιν ραντεβού στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://auth.oaed.gr/rendezvous.aspx…


Σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Συνάδελφοι, υπενθυμίζουμε την ανάγκη εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και κάνουμε δημόσια έκκληση σε όλους τους εργαζόμενους να εγγραφούν μαζικά στα μητρώα των σωματείων τους. 

 

Απευθυνόμαστε σε τεχνικούς, ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές, χορευτές και όχι μόνο, εποχικούς εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, ελεύθερους επαγγελματίες, σε όσους εργάζονται υποασφαλιζόμενοι ή ανασφάλιστοι. Εργαζόμενους φαντάσματα. Το γιατί είναι φαντάσματα μπορούμε να το αναζητήσουμε στη σύγχρονη ιστορία μας. Στην αδυναμία/άρνηση των εκάστοτε κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις των σωματείων για προστασία της εργασίας, στην μνημονιακή κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, στην ανυπαρξία συλλογικών οργάνων των εργοδοτών, στην εσκεμμένη υποβάθμιση του συνδικαλισμού και τέλος στην απογοήτευση των εργαζόμενων, την ιδιώτευση και την αποχή τους από τις συλλογικές διαδικασίες.

 

Στο δικό μας κλάδο, που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, το πλήγμα είναι τεράστιο. Δεν γελιόμαστε, σε χώρες αναιμικής οικονομίας όπως η Ελλάδα, η ανάκαμψη στον κλάδο μας θα είναι αργή και βασανιστική. 

Αυτό που βιώνουμε είναι πρωτοφανές και πολύ φοβόμαστε ότι με πρόσχημα τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και με όχημα τις εξαγγελίες της κυβέρνησης θα καταστρατηγηθούν τα εργασιακά μας δικαιώματα και οι ατομικές μας ελευθερίες.

 

Κατανοούμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, όπως κατανοούμε πως πρέπει να επιχειρούν για να έχουν αντικείμενο εργασίας και οι εργαζόμενοι. Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι επιχειρήσεις να βγουν από αυτή την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, χωρίς όμως αυτό να συμβεί εις βάρος των εργαζομένων και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Οι εργοδότες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το βαρύ τους πυροβολικό (μιας και μιλάμε με πολεμικούς όρους, πλέον), το σημαντικό τους κεφάλαιο είναι οι εργαζόμενοι. 

 

Απαιτούμε από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης να εργαστούν για την ένταξη ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των εργαζόμενων στο ζωντανό θέαμα ακρόαμα  στο πλαίσιο προστασίας (έκτακτο επίδομα 800€, πάγωμα όλων των δανειακών υποχρεώσεων, οφειλών προς δημόσιες υπηρεσίες κλπ) των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών μηνός Απριλίου, με ό,τι συνεπάγεται. Τα στοιχεία των εργαζομένων μπορούν πολύ εύκολα να προκύψουν από τις δηλώσεις καταγραφής αποδοχών που υποβάλλουν οι εργοδότες στο σύστημα Εργάνη, από τα μητρώα του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ, καθώς και από τα μητρώα μελών των σωματείων. 

 

Επιπλέον, απαιτούμε να ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας όλοι όσοι δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή. Τόσο απλά. Δεν αρκούμαστε σε δόσεις μέτρων με το σταγονόμετρο για να μπορούν να κάνουν οι κυβερνώντες καθημερινή επίδειξη “ανθρωπιάς” στα ΜΜΕ. Φτάνει το παιχνίδι με την ψυχολογία των συνανθρώπων μας. 

 

Μέχρι στιγμής, για τα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως ανταπόκριση. Καλούμε τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν υπόψιν τις ανάγκες όλων μας  και να δείξουν την απαραίτητη ευαισθησία, λαμβάνοντας μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, με τη μορφή του κατ' επείγοντος, προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με καταστάσεις πολύ δυσάρεστες και μη αναστρέψιμες για την κοινωνία μας.


Κανένας εργαζόμενος μόνος του στην κρίση!

 

Υ.Γ. Από επαγγελματική εμπειρία, θέλουμε να τους ενημερώσουμε πως το μεγάλο και παρατεταμένο χειροκρότημα πέφτει πάντα στο τέλος.


Συναυλία αλληλεγγύης 13/02/20


Σε μια εποχή που πολιτικές εξαθλίωσης βάλλουν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των πολιτών, οφείλουμε συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας και τις οικογένειες τους, που περνούν δύσκολες στιγμές λόγω προβλημάτων υγείας.
Έτσι, το Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε. διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης με σκοπό την οικονομική ενίσχυση δύο μελών του και των οικογενειών τους, βοηθώντας έτσι στα αυξημένα έξοδά τους.
 
 
 
Συμμετέχουν και στηρίζουν αλφαβητικά:
 
10code
1000mods
Γιαν Βαν
ΚΡΑΑΚ
Nightstalker
Γιάννης Αγγελάκας - Παύλος Παυλίδης & the B-movies
Μύρωνας Στρατής
The Black Capes
 
τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και άλλοι special guests
 
Τα στοιχεία των συναδέλφων και οτιδήποτε άλλο τους αφορά, βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε τα ζητήσει. Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας.
 
Ώρα έναρξης 20:00
Gagarin 205 Live Music Space
Λιοσιών 205, Αθήνα Tel: +30 211411250
 
Ώρα έναρξης: 20:00

Τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε στα σημεία προπώλησης :

Syd Records Πρωτογένους 13, Αθήνα 105 54 τηλ.21 0321 8374

Rythmos Music Store Ελ.Βενιζέλου 26,Νέα Ιωνία τηλ.21 0277 6988

Γραφεία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεαματος Ακροάματος(Π.Ο.Θ.Α)Γλάδστωνος 10, Αθήνα τηλ.21 0522 8770 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 - 14:30)

Καθώς και στο ταμείο του Gagarin 205 την μέρα της συναυλίας .


Η είσοδος είναι 5 € και τα έσοδα θα διατεθούν στους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Πληροφορίες στο www.stazoe.gr και στο email info@stazoe.gr καθώς και στο Facebook

Βεβαίωση ΣΤΑΖΟΕ για το Εποχικό Επίδομα

Ενημερώνουμε τα μέλη μας που είναι δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση από το Σωματείο να στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο info@stazoe.gr
 
 

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της βεβαίωσης είναι οι εξής:

 • να είναι μέλος του Σωματείου(για τα νέα μέλη οφείλουν να στείλουν βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύουν την απασχόληση τους στους αντίστοιχους κλάδους που εκπροσωπεί το ΣΤΑΖΟΕ)

 

 • Να είναι τακτοποιημένες οι υποχρεώσεις τους ως προς την ετήσια συνδρομή για το έτος 2018-2019(το ποσό της ετήσιας συνδρομής έχεις οριστεί στα 30ευρώ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν τις συνδρομές τους βάζοντας σαν αιτιολογία το ονοματεπώνυμο τους και στέλνοντας με email το καταθετήριο στο info@stazoe.gr 

 

Η συμμετοχή όλων μας, ως μέλη του Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε θεωρείται σημαντική, για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια , να έχει δυναμική εξέλιξη.

Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η απεργιακή κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τους απολυμένους του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στον προαύλιο χώρο του θεάτρου Ελληνικός Κόσμος, ύστερα από κάλεσμα του σωματείου μας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, του ανώτερου συνδικαλιστικού μας οργάνου.

 

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες από τα σωματεία των τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ), των ηθοποιών (ΣΕΗ), των μουσικών (ΠΜΣ), των εργαζόμενων στο Εθνικό Θέατρο (ΣΕΕΘ), των εργαζόμενων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, των εργαζόμενων στις Ταχυμεταφορές και πλήθος αλληλέγγυων.

 

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 18:30, με πανό της ΠΟΘΑ, του ΣΕΗ και του ΠΜΣ, μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια στους θεατές που έρχονταν να δουν την παράσταση ενώ καθ΄όλη τη διάρκεια της διαμαρτυρίας διαβαζόταν από τηλεβόα το κείμενο αλληλεγγύης του ΣΤΑΖΟΕ για τους απολυμένους του ΙΜΕ. Αντιπροσωπεία του ΣΤΑΖΟΕ, του ΣΕΗ και της ΠΟΘΑ μπήκαν στους χώρους του θεάτρου και ενημέρωσαν τους τεχνικούς και τους ηθοποιούς της παράστασης για τους λόγους της παρουσίας μας, ζητώντας τους ταυτόχρονα να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα μας. Οι εργαζόμενοι, μας ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι ενώ όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην απεργία είχαν πραγματοποιήσει ψήφισμα που έβγαλε οριακό αποτέλεσμα την μη συμμετοχή τους.

 

Η διαμαρτυρία συνεχίστηκε στον προαύλιο χώρο με συνθήματα και ενημέρωση των θεατών μέχρι να ξεκινήσει η παράσταση. Η αντιπροσωπεία αποχώρησε δίνοντας ανοιχτό ραντεβού για την επόμενη διαμαρτυρία αλληλεγγύης.

 

Εγινε ξεκάθαρο ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακώνονται όσο το ΙΜΕ θα συνεχίζει να εφαρμόζει μεθόδους τρομοκρατίας και καταστρατήγησης των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ας το έχει αυτό κατά νου η διοίκηση του ΙΜΕ και λοιπά αφεντικά που υιοθετούν αντίστοιχες στάσεις.

 


Παροχή εποχικού βοηθήματος 2018

 Συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων.

Το εποχικό βοήθημα που δίνεται από τον ΟΑΕΔ αρχίζει να καταβάλλεται από Δευτέρα 8/10/2018 έως και την 30η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα (3/12/2018).

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομίσετε στον ΟΑΕΔ είναι :

 1. Τα ένσημα του 2017 (από 50 -210)

 2. Το εκκαθαριστικό εφορίας

 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι

α) κατά το έτος 2018 ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού σε ζωντανές εκδηλώσεις(ηχολήπτη,τεχνικού φώτων κ.τ.λ)

β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2018.

γ) δεν λαμβάνετε σύνταξη

 1. Τη βεβαίωση μέλους από το Σωματείο

 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας

 3. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου της Εθνικής Τράπεζας στην οποία να διακρίνεται ο αριθμός – ΙΒΑΝ – στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του ως πρώτου δικαιούχου. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

 4. Το Ε3 σε περίπτωση που έχετε Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

 

Οι Κωδικοί Ειδικότητας των ενσήμων που αφορούν για το επίδομα είναι :314100,314190

 

Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.


Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΤΑΖΟΕ

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΑΖΟΕ - 10/11/2018

 Παρόντες νέου Δ.Σ.

Γιούσσεφ Χαλίλ

Γιάννης Καραμήτρος

Γιώργος Ρουπάκας

Παναγιώτης Τσεβρένης

Γιώργος Γιαννόπουλος

Βασίλης Σκούρας

Μιχάλης Αλεξάκης

 

Απόντες νέου Δ.Σ.

Τάσος Μπότσιος

Αντνάν Χαλίλ

 

Παρόντες απερχόμενου Δ.Σ.

Γιούσσεφ Χαλίλ

Γιάννης Καραμήτρος

Γιώργος Φιλικόζης

 

Διαδικασία συγκρότησης σε σώμα νέου Δ.Σ.

Οι υποψηφιότητες που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους είναι οι εξής: Τάσος Μπότσιος για τη θέση του Προέδρου, Γιούσσεφ Χαλίλ για τη θέση του αντιπροέδρου, Γιάννης Καραμήτρος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, Γιώργος Γιαννόπουλος για τη θέση του Ταμία και Παναγιώτης Τσεβρένης για τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

 

Το σώμα που συγκροτήθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων έχει την εξής σύσταση:

 

Πρόεδρος: Τάσος Μπότσιος

Αντιπρόεδρος: Γιούσσεφ Χαλίλ

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Καραμήτρος

Ταμίας: Γιώργος Γιαννόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Τσεβρένης

Τακτικά Μέλη: Γιώργος Ρουπάκας, Βασίλης Σκούρας, Μιχάλης Αλεξάκης, Αντνάν Χαλίλ

 

Το ταμείο του σωματείου παραδόθηκε από τον Γιώργο Φιλικόζη, απερχόμενο Γενικό Γραμματέα, στον Γιώργο Γιαννόπουλο, νέο Ταμία, κατόπιν συνεννόησης του πρώτου με τον απερχόμενο Ταμία, Αλέκο Τζοβάρα, λόγω αδυναμίας του τελευταίου να παραστεί στη συνεδρίαση. Παραδόθηκε το ποσό των 679,50€.

 

Ορίστηκε νέα συνεδρίαση Δ.Σ. για την Δευτέρα 19/11/2018 με θέματα τις προτεραιότητες των δράσεων του νέου Δ.Σ.

 

Αποφασίστηκε ότι κατά τις ημέρες Πέμπτη 15/11 και Παρασκευή 16/11, από τις 12:00 μέχρι τις 16:00 και για δύο μέρες ανά εβδομάδα μέχρι τις 31/11/2018, που είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ και οι οποίες θα ανακοινώνονται στο τέλος κάθε εβδομάδας, θα υπάρχει φυσική παρουσία των μελών του Δ.Σ. στο γραφείο του σωματείου προκειμένου να χορηγούνται στα μέλη οι βεβαιώσεις που είναι απαραίτητες για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιδότησης. Στα μέλη που βρίσκονται εκτός Αθηνών η βεβαίωση θα αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου.

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Ανέστης Παπαδόπουλος.

 

                                                                                                         Για το ΣΤΑΖΟΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Τάσος Μπότσιος Γιάννης Καραμήτρος

 

 


Πληροφορίες Εκλογικής Διαδικασίας για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 2018

ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ(Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε)

 

Συνάδελφοι,

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν οι Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως 9 (εννέα) σταυρούς για Διοικητικό Συμβούλιο, 3 (τρεις) για Ελεγκτική Επιτροπή, 2 (δύο) για Αντιπροσώπους ΠΟΘΑ και 1 (έναν) για Αντιπρόσωπο ΕΚΑ.

 

Σύμφωνα με το καταστατικό, όποιος ψηφίζει θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος στις συνδρομές του προς το Σωματείο . Η συνδρομή, οι εγγραφές νέων μελών και οι επανεγγραφές θα γίνονται μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Υπενθυμίζουμε πως η ταυτοποίηση θα γίνεται με την χρήση της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

Για την Αθήνα η Κάλπη θα βρίσκεται στα γραφεία του Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε στην οδό ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 -10677 στον 6ο όροφο από τις 12:00 μέχρις τις 20:00μμ

https://goo.gl/maps/5aWSu8nP1v22

 

Για την Θεσσαλονίκη η κάλπη θα βρίσκεται στον χώρο WEskg στην Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου 20 - 546 21 από τις 11:00πμ μέχρι τις 18:00μμ

https://goo.gl/maps/Ab7uFq25BoN2

 

Καλούμε όλα τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία.

Ένα σωματείο πρέπει να είναι ζωντανός οργανισμός όπως είναι και η μορφή του επαγγέλματός μας,

 

Για το ΔΣ του ΣΤΑΖΟΕ, Αθήνα 30/10/2018

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ.Σ

 1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 3. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 4. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 5. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 6. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ
 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
 8. ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 9. ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 10. ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 11. ΧΑΛΙΛ ΑΝΤΝΑΝ (ΑΝΤΩΝΗΣ)
 12. ΧΑΛΙΛ ΓΙΟΥΣΣΕΦ (ΙΩΣΗΦ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. COON BRIAN
 2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
 3. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 4. ΦΙΛΙΚΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΘΑ

 1. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 2. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ
 3. ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ε.Κ.Α

 1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 2. ΦΙΛΙΚΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ(Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε)

 

Σας ανακοινώνουμε τις υποψηφιότητες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των Αντιπροσώπων ΠΟΘΑ και ΕΚΑ.

 

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως 9 (εννέα) σταυρούς για Διοικητικό Συμβούλιο, 3 (τρεις) για Ελεγκτική Επιτροπή, 2 (δύο) για Αντιπροσώπους ΠΟΘΑ και 1 (έναν) για Αντιπρόσωπο ΕΚΑ.

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 4 Νοέμβριου 2018.

Ο τόπος καθώς και η διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας σε κάθε πόλη θα ανακοινωθούν άμεσα.

 

Σύμφωνα με το καταστατικό, όποιος ψηφίζει θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος στις συνδρομές του προς το Σωματείο . Η συνδρομή, οι εγγραφές νέων μελών και οι επανεγγραφές θα γίνονται μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Υπενθυμίζουμε πως η ταυτοποίηση θα γίνεται με την χρήση της αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ.Σ

 1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 3. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 4. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 5. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

 6. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

 8. ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 9. ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 10. ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 11. ΧΑΛΙΛ ΑΝΤΝΑΝ (ΑΝΤΩΝΗΣ)

 12. ΧΑΛΙΛ ΓΙΟΥΣΣΕΦ (ΙΩΣΗΦ)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. COON BRIAN

 2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

 3. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 4. ΦΙΛΙΚΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΘΑ

 1. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 2. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

 3. ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ε.Κ.Α

 1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

 2. ΦΙΛΙΚΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

 

Η Εφορευτική επιτροπή που θα διεξάγει την εκλογική διαδικασία ύστερα από ψηφοφορία της τελευταίας γενικής συνέλευσης αποτελείται από τους

 1. ΓΚΟΛΙΑ ΑΡΗ

 2. ΤΑΛΙΑΔΟΡΟ ΚΩΣΤΑ

 3. ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΟ

 4. ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

 

Για το ΔΣ του ΣΤΑΖΟΕ, 19/10/2018

 


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑΖΟΕ 2018

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.

Είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς ήταν η τελευταία συνέλευση του απερχόμενου ΔΣ. Αφού έγινε ενημέρωση για όλα τα πεπραγμένα του προηγούμενου διαστήματος προχώρησε στις διαδικασίες για την προετοιμασία των εκλογών.

Εκλέχτηκε η εφορευτική επιτροπή και ψηφίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

 

4 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές του σωματείου για την ανάδειξη του νέου ΔΣ.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα καλούνται να την καταθέσουν μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

 

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν ενεργά στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018 καθώς μετά τις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελμάτων μας, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, το νέο ΔΣ καλείται να διαχειριστεί σοβαρές συζητήσεις για θέσπιση κατώτερων αμοιβών και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι συζητήσεις και πιέσεις για τέτοιας σοβαρότητας θέματα θα πρέπει να έχουν τη μαζική στήριξη των εργαζόμενων του κλαδου μας.

 


Παροχή εποχικού βοηθήματος σε χορευτές και τεχνικούς

Υπ. Εργασίας: Παροχή εποχικού βοηθήματος σε χορευτές και τεχνικούς

Αφορά κατηγορίες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, εξαιτίας των πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας στους κλάδους τους, τη μη πλήρη απασχόλησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς η εργασιακή σχέση τους αφορά προσλήψεις ορισμένου χρόνου λίγων ημερών (περιστασιακές εκδηλώσεις, συνέδρια, συναυλίες, κλπ) ή κάποιων μηνών (θεατρικές παραστάσεις, περιοδείες, κέντρα ψυχαγωγίας).

Κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), προκειμένου το ειδικό εποχικό βοήθημα να παρέχεται και σε όσους ασκούν το επάγγελμα του χορευτή ή του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, εφόσον είναι μέλη του οικείου κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού σωματείου τους.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, εξαιτίας των πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας στους κλάδους τους, τη μη πλήρη απασχόλησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς η εργασιακή σχέση τους αφορά προσλήψεις ορισμένου χρόνου λίγων ημερών (περιστασιακές εκδηλώσεις, συνέδρια, συναυλίες, κλπ) ή κάποιων μηνών (θεατρικές παραστάσεις, περιοδείες, κέντρα ψυχαγωγίας). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, φαινόμενα, όπως η αδήλωτη εργασία, η χαμηλή ποιότητα υγειονομικών συνθηκών και συνθηκών ασφαλείας, η μη πλήρης καταβολή της μισθοδοσίας ή η μη έγκαιρη καταβολή της, αποτελούν μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι, δυσκολίες που έχουν μεγεθυνθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Πηγή: Left.gr


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ - ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – Ο.Τ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αθήνα, 19-01-2018

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:30 το μεσημέρι σας καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι. Η διαμαρτυρία μας αυτή έχει σχέση με την καθυστέρηση της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θέτει σε εφαρμογή το Νόμο 4481 ΦΕΚ Α' 100 / 20.7.2017 άρθρο 79, ο οποίος ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Ιούλιο του 2017 και διαβαθμίζει τα πτυχία μας.

Ηθοποιοί, χορευτές, χορογράφοι, καθηγητές χορού και κινηματογραφιστές, απόφοιτοι των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών που έχουν σπουδάσει και έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του ΥΠΠΟ δεν δύνανται να αποδείξουν τί σπούδασαν, ούτε να εξελίξουν τις σπουδές τους διότι τα πτυχία τους δεν αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και παραμένουν αδιαβάθμητα τα 20 τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, το ΥΠΠΕΘ δίνει την ευκαιρία στους απόφοιτους των ΙΕΚ διετούς φοίτησης (δημοσίων και ιδιωτικών) να διαβαθμίσουν τα πτυχία τους παρόλο που δεν δίνουν εξετάσεις σε επιτροπή του ΥΠΠΟ.

Το Υπουργείο Παιδείας προτείνει την ισοτίμηση των εν λόγω πτυχίων σε κλίμακα κατώτερη από την αντίστοιχη των αποφοίτων που ισοτίμησαν τα πτυχία τους πριν το 2003. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισονομίας, θεμελιώδους αρχής του Συντάγματος.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας για την πρόθεσή του να κατατάξει τις Ανώτερες Καλλιτεχνικές Σχολές σε επίπεδο Επαγγελματικού Λυκείου και ΙΕΚ.

Επειδή είναι προφανές ότι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα και υπογράφει τη θανατική καταδίκη των καλλιτεχνικών σπουδών στην Ελλάδα, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε την πρόθεσή μας να εναντιωθούμε στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου με όλες μας τις δυνάμεις.

Όλοι έξω από το Υπουργείο Παιδείας,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι
την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:30
για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.


Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού μπορείς να είσαι εθελοντής αλλά όχι μέλος του σωματείου

πηγή : https://left.gr/news/sto-idryma-meizonos-ellinismoy-mporeis-na-eisai-ethelontis-alla-ohi-melos-toy-somateioy

Συντάκτης : Tάσος Γιαννόπουλος

 

Το ΙΜΕ αρνείται να εφαρμόσει δικαστική απόφαση που επιβάλλει την επαναπρόσληψη εργαζομένων - μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του υπό σύσταση σωματείου και απαξιώνει ακόμα και τις τριμερείς συναντήσεις στο υπουργείο Εργασίας

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), σε εμφανή θέση βλέπουμε την ανακοίνωση για το πρόγραμμα εθελοντικής πρακτικής, στο πλαίσιο του οποίου εθελοντές "μπορούν να εργαστούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος".

Μάλλον αυτή η “εθελοντική” προσφορά στο ΙΜΕ αντικατοπτρίζει την αντίληψη του Ιδρύματος για τις εργασιακές σχέσεις.

Τουλάχιστον αυτό μπορεί να συμπεράνει κάποιος από την καταγγελία που κάνει στο Left.gr ο Γ.Κ., ένας από τους εργαζόμενους που τον Ιανουάριο του 2015 προσπάθησαν να συστήσουν επιχειρησιακό σωματείο στο ΙΜΕ, με σκοπό την προάσπιση των εργασιακών και επαγγελματικών τους συμφερόντων καθώς και τη διεκδίκηση δεδουλευμένων και υπερωριών πολλών μηνών.

Όπως τονίζει ο Γ.Κ., η διοίκηση επεδίωξε να αποτρέψει την προσπάθεια αυτή προβαίνοντας  στην αιφνιδιαστική απόλυση δύο μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του υπό σύσταση σωματείου, συγκεκριμένα του ίδιου του Γ.Κ., που ήταν πρόεδρος, καθώς και του Ταμία Ν.Σ..

Οι δύο εργαζόμενοι προσέφυγαν στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και κατόπιν στο αρμόδιο δικαστήριο για να ακυρώσουν τις παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις τους.

 Το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με απόφαση (1660/2016) που ανακοινώθηκε στις 19/12/2016 και κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, δικαίωσε τους εργαζόμενους και υποχρέωσε το ΙΜΕ να τους επαναπροσλάβει και να τους αποζημιώσει για το διάστημα που δεν εργάστηκαν.

Η διοίκηση του ΙΜΕ αρνείται μέχρι σήμερα να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση, απαξιώνοντας όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και το θεσμό της δικαιοσύνης.

Και όχι μόνο αυτό: οι εργαζόμενοι, στα πλαίσια της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς τους κατέφυγαν και στο υπουργείο Εργασίας αλλά η διοίκηση του ΙΜΕ απαξίωσε και το θεσμό της τριμερούς συνάντησης, αφού δεν προσήλθε σε αυτήν σε δύο διαδοχικά ραντεβού, χωρίς μάλιστα να προειδοποιήσει για την απουσία της.

Να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Ανδ. Νεφελούδης, θα καλέσει στο επόμενο διάστημα για τρίτη φορά την εργοδοσία προκειμένου να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση.

Όπως υπογραμμίζει ο Γ.Κ., το ΙΜΕ επανειλημμένα κατά το παρελθόν έχει παραβιάσει την εργασιακή νομοθεσία οφείλοντας δεδουλευμένα και υπερωρίες πολλών μηνών στους εργαζόμενούς του. Η παράνομη αυτή συμπεριφορά, οδήγησε τους εργαζόμενούς του να επιχειρήσουν άλλες δύο φορές στο παρελθόν να συστήσουν επιχειρησιακό σωματείο. 

“Οι προσπάθειές μας όμως απέβησαν άκαρπες αφού συνάντησαν την αυθαιρεσία της εργοδοσίας, που με απολύσεις και εκφοβισμούς επεδίωκε τη συμμόρφωση και τον παραδειγματισμό των εργαζομένων. Η τακτική αυτή στους εργαζόμενους του ΙΜΕ συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Όσον αφορά στη δικαστική μας διαμάχη, το ΙΜΕ ακολουθεί τη δοκιμασμένη εργοδοτική τακτική. Κάνοντας συνεχώς αιτήσεις αναστολής και ανακοπής και μάλιστα ξεχωριστές για κάθε έναν από εμάς – ενώ η υπόθεση είναι μία – επιβάλλοντάς μας έτσι να πληρώνουμε διπλά παράβολα και να συντάσσουμε διπλές εκθέσεις, προσπαθούν να μας εξωθήσουν σε οικονομικό στραγγαλισμό και να μας αναγκάσουν να παραιτηθούμε από την υπόθεση. Μιλάμε για ποσά που αφορούν παράβολα και παρουσία δικηγόρου, που μπορεί να είναι ασήμαντα για το ΙΜΕ αλλά δυσβάσταχτα για εμάς, και για διαμάχες που παίρνουν χρόνια, έτσι που οι νομικές διαδικασίες να «γέρνουν» πάντα υπέρ του εργοδότη.”, επισημαίνει ο Γ.Κ..

Το Left.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με το ΙΜΕ αλλά δεν κατέστη δυνατό.

“Ο αγώνας των δύο εργαζομένων για την επαναπρόσληψή τους και το σπάσιμο του φόβου που έχει επιβάλλει το ΙΜΕ στους εργαζόμενούς του πήρε ευρύτερες διαστάσεις. Η Παννελήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματτος και το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις προέβησαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο του ΙΜΕ και δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους με συνεχείς ανακοινώσεις και δελτία τύπου ενώ, σε νέα ανακοίνωση που υπογράφουν Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Σωματεία εργαζομένων, δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους 2 εργαζόμενους υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

“Αυτός ο αγώνας, δεν είναι ο αγώνας δύο ανθρώπων. Είναι ένας αγώνας ενάντια στην αυθαιρεσία της εργοδοσίας, που θέλει να ισοπεδώσει το εργατικό κίνημα και τους συνδικαλιστικούς αγώνες. Είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους και όλες!

Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων και ζητούμε την άμεση επαναπρόσληψή τους.

Απαιτούμε ταυτόχρονα από τη ΓΣΕΕ να δείξει το ενδιαφέρον της στους απολυμένους συναδέλφους μας του ΙΜΕ,  δίνοντας το παρόν στον αγώνα τους εκδίδοντας άμεσα δελτίο τύπου, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα την ολόπλευρη συμπαράστασή της”.

Την ανακοίνωση συμπαράστασης υπογράφουν:

ΠΑΝΕΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ - ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΛΥΡΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ   

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Κ.Θ.Β.Ε. ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ- ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ Α.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟDATA

ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

ΕΝΩΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΗΛΠΑΠ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

 


Kωδικοί Ειδικοτήτων για τους τεχνικούς εργαζόμενους στο θέαμα ακρόαμα

 

 

Σχετικά με τους κωδικούς ειδικοτήτων για τους τεχνικούς εργαζόμενους στο θέαμα ακρόαμα ισχύουν τα εξής. Οι κωδικοί που, γενικόλογα μέχρι στιγμής, αφορούν στις ειδικότητες που εκπροσωπεί το ΣΤΑΖΟΕ και συγκεκριμένα σε ηχολήπτες, φωτιστές, τεχνικούς σκηνής, τεχνικούς βίντεο και όλους τους βοηθούς, μηχανικούς και λοιπούς τεχνικούς συντελεστές ανά ειδικότητα, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Κωδ. ειδ.

Περιγραφή ειδικότητας

Κωδ ΚΠΚ

Περιγραφή ΚΠΚ

% ασφαλ

% εργοδότη

% Σύνολο

Ισχύει από

 

314100

Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισμού

101

ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

16

28,06

44,06

10/01/03

314160

Τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου καθώς και προσωπικό σκηνής που υπήρξαν ασφαλισμένοι στο τ.ΤΣΗΘοποιών ( Ν.1210/81 αρθ.2 παρ.3 εδ. Β.)

461

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ

19,45

30,21

49,66

10-2003

314190

Τεχνικοί θεάτρου κινηματογράφου και τηλεόρασης ασφαλισμένοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας

101

ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

16

28,06

44,06

10-2003

 

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω ειδικότητες, όπως ρητά ορίζει ο νόμος, αφορούν στο ασφαλιστικό πλαίσιο όπως λειτουργούσε υπό τη μορφή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και θα ενσωματωθούν στο νέο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ).

Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας νέων κωδικών ειδικοτήτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ, που θα περιγράφουν τα επαγγέλματά με ακρίβεια.

Μέχρι να γίνει αυτό (πιέζουμε τους μηχανισμούς να γίνει άμεσα) ενημερώνουμε τους εργοδότες μας σχετικά με τους υπάρχοντες κωδικούς και ζητάμε να ασφαλιζόμαστε στην συγκεκριμένη ασφαλιστική κλάση.

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 12/11/17

Σε Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε στις 9/10/2017 αποφασίστηκε ομόφωνα από τους συμμετέχοντες η διενέργεια πρόωρων εκλογών, ένα χρόνο πριν λήξει η θητεία του υπάρχοντος ΔΣ. Αφορμή στάθηκε η ανάγκη αποχώρησης ενός μέλους του ΔΣ και αιτία η ανάγκη ανανέωσής του δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για περισσότερη κινητικότητα και συμμετοχή συναδέλφων του χώρου στα κοινά.
Η απόφαση επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 23/10/2017. Η αναζήτηση υποψήφιων για νέο ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή είχε μικρή συμμετοχή από τους παρευρισκόμενους της συνέλευσης και μέχρι εχθές 8/11/2017, τελική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής, δεν συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 10 υποψήφιοι. Για την εκλογική διαδικασία χρειαζόμασταν το λιγότερο 11 υποψήφιους για ανάδειξη ΔΣ (9 τακτικοί συν 2 αναπληρωματικοί) και 4 υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή (3 τακτικοί συν 1 αναπληρωματικός).
Με αυτά τα δεδομένα και κατόπιν συνεδρίασης του υπάρχοντος ΔΣ στις 8/11/2017 αποφασίστηκε να ΜΗΝ γίνει η εκλογική διαδικασία που είχε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 12/11/2017 και συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 20/11/2017 στο ΕΚΑ, στις 18:00, με θέματα την ακύρωση της απόφασης της 23/10/2017 για διενέργεια εκλογών, την επικύρωση της ολοκλήρωσης της θητείας του υπάρχοντος Δ.Σ. (τέλη 2018)και την αποχώρηση του μέλους του Δ.Σ. Βασίλη Μπεζιργιάννη με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από τον πρώτο αναπληρωματικό Μάριο Μαρουλή.
Ευχαριστούμε πολύ όσους έβαλαν υποψηφιότητα και τους καλούμε να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα κοινά ως μέλη του σωματείου.
Συνεχίζουμε.


Ενημέρωση σχετικά με την Γενική Συνέλευση 23/10

Τη Δευτέρα 23/10 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση, με αρκετά χαμηλή συμμετοχή.Οι παρόντες ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. του σωματείου μας.
Αναφέρθηκαν τα εξής:
-η πορεία της συγγραφής και παράδοσης των επαγγελματικών περιγραμμάτων του κλάδου μας, με απώτερο σκοπό την αναγνώριση του κλάδου και την ύπαρξη κωδικών ασφάλισης που να περιέχουν τις πραγματικές συνθήκες της εργασίας μας.
- οι δράσεις μας σχετικά με το εποχικό επίδομα, που περιλαμβάνουν παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με την αρμόδια υπουργό στο υπ. Εργασίας, καθώς και την συνεργασία με το αντίστοιχο σωματείο των χορευτών, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.
- η συνεργασία μας με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και η εντατικοποίηση ελέγχων για παραβάσεις στους χώρους εργασίας.
- οι παρεμβάσεις που έγιναν στο ΙΜΕ και στο «Passport Κεραμεικος».
- παρέμβαση από την Κατερίνα Βάμβα για ενημέρωση του σωματείου για το θέμα της αναγνώρισης της ειδικότητας του σχεδιασμού ήχου θεατρικών παραστάσεων, με αιχμή το θέμα που έχει προκύψει με το «Αθηνόραμα» και την άρνηση εκ μέρους του να συμπεριλάβει στα ετήσια βραβεία του την κατηγορία του ηχητικού σχεδιασμού.
- προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ την Κυριακή 12 Νοεμβρίου και ψηφοφορία που ανάδειξε την εφορευτική επιτροπή.


Γενική Συνέλευση ΣΤΑΖΟΕ 23 Οκτωβρίου

Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 συνεδριάζουμε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
(3ης Σεπτεμβρίου 48 Β )με θέμα απολογισμό και ενημέρωση των εως τώρα πεπραγμένων, συζήτηση πάνω στο μέλλον του σωματείου, επερχόμενες εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Ακολουθεί ένα κείμενο, με σκέψεις που κάναμε κοιτώντας την πρόσφατη διαδρομή του σωματείου μας και προσπαθώντας να τοποθετηθούμε στο παρόν.

Πάνε δύο χρόνια από τότε που μαζευτήκαμε, κάνοντας μια προσπάθεια επανασύστασης του σωματείου μας. Τα αίτια, λίγο πολύ, γνωστά σε όλους μας. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο χώρο του ζωντανού θεάματος/ακροάματος. Ανασφάλιστη ή υποασφαλιζόμενη εργασία, κακοπληρωμένα μεροκάματα, άθλιες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, ανεργία...

Στην πρώτη μας συνάντηση, στην Αθήνα, είχαμε ελπιδοφόρα συμμετοχή – γύρω στα 200 άτομα περάσανε από το χώρο. Εντάσεις, διαφωνίες, αγανάκτηση και απογοήτευση δε λείψανε. Μα υπήρχε και κάτι που δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Υπήρχε μια δύναμη στο χώρο και μια αίσθηση ελπίδας. Μία ύστατη προσπάθεια να πιστέψουμε ότι ενωμένοι, καθορίζουμε και εμείς την πορεία μας, ότι κανένας δεν είναι μόνος σε αυτόν τον άνισο αγώνα. Ενάντια σε ένα σύστημα που οικειοποιείται τα πάντα, όπως την “ελπίδα” και το ότι “όλοι μαζί μπορούμε” κάνοντάς τα να ακούγονται γελοία,
κάναμε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούμε και τα καταφέραμε. Ομως, αυτό δεν ήταν αρκετό...

Στην πορεία του χρόνου φάνηκε ότι η απογοήτευση και η απαξίωση ήταν δυσκολότεροι αντίπαλοι. Στις επόμενες συναντήσεις όλο και λιγότερος κόσμος εμφανιζόταν – φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε καλέσματα και να μην έρχεται κανείς. Μείναμε πάλι μόνοι μας. Χάσαμε!

Συνειδητοποιώντας την ήττα μας, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν.
Το πρώτο είναι να θεωρήσουμε ότι... παίξαμε και χάσαμε. Ηταν ένα εγχείρημα που δεν έχει θέση στους καιρούς μας και παρόλο που προσπαθήσαμε, μας ξεπερνά.
Το δεύτερο είναι να μελετήσουμε αυτή την ήττα και να ξαναπροσπαθήσουμε. Βλέποντας που πονάμε περισσότερο, τι είναι αυτό που μας λείπει, να μείνουμε ενωμένοι και να δυναμώσουμε.

Κρίνοντας από τις πολιτικές που εφαρμόζονται και από αυτές που έρχονται στο άμεσο μέλλον, τα πράγματα δεν θα είναι ευχάριστα. Καλούμαστε λοιπόν, να πάρουμε την απόφαση αν ο καθένας θα παλέψει μόνος του να επιβιώσει ή αν αυτό θα γίνει συλλογικά και με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα συλλογικά εγχειρήματα.

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση στις 23/10/2017, όχι ως μια εθιμοτυπική διαδικασία αλλά ως μια συνάντηση ουσίας. Μια συνάντηση που θα κρίνει όχι μόνο το μέλλον του σωματείου μας αλλά και το μέλλον του εργασιακού μας χώρου.

Ο χρόνος δεν περισσεύει από κανέναν. Θα κλέψουμε χρόνο από τις προσωπικές μας σχέσεις, τη δουλειά μας, την ξεκούρασή μας και θα το κάνουμε επειδή είμαστε αναγκασμένοι.

Μην ξεχνάτε, είμαστε όλοι εν δυνάμει άνεργοι, εν δυνάμει ανασφάλιστοι.
Ας μην είμαστε και εν δυνάμει μόνοι!

Το Δ.Σ. του Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

Ούτε τις δικαστικές αποφάσεις δεν εφαρμόζει η διοίκηση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ενεργώντας ως κράτος εν κράτει.
Τον Ιανουάριο του 2015,οι εργαζόμενοι στο ΙΜΕ προσπάθησαν να συστήσουν επιχειρησιακό σωματείο, με στόχο να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα και τις υπερωρίες πολλών μηνών καθώς και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία τους. Η εργοδοσία επιδίωξε να αποτρέψει άμεσα αυτή την προσπάθεια, προβαίνοντας σε αιφνιδιαστικές απολύσεις για συμμόρφωση και παραδειγματισμό των εργαζόμενων.
Δύο από τα μέλη της προσωρινής διοικητικής επιτροπής του υπό σύσταση σωματείου, ο πρόεδρος και ο ταμίας υπέβαλαν στις 3/6/2015 αγωγή για «παράνομη και καταχρηστική απόλυση».
Το δικαστήριο δικαίωσε τους δυο απολυμένους συναδέλφους, με την τελική του απόφαση στις 19/12/2016, υποχρεώνοντας το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού να τους επαναπροσλάβει και να τους αποζημιώσει για το διάστημα που δεν εργάστηκαν.
Η διοίκηση του ΙΜΕ, παρόλο που το δικαστήριο κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή, και μάλιστα με την εφαρμογή προστίμου για κάθε μέρα που δεν εκτελείται, αρνείται μέχρι σήμερα να συμμορφωθεί με το νόμο και τηρεί σιγή ιχθύος, απαξιώνοντας όχι μόνο τους εργαζόμενούς του, αλλά και τον θεσμό της δικαιοσύνης.
Το ΣΤΑΖΟΕ δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους απολυμένους συνάδελφους και συνδικαλιστές του ΙΜΕ και δίνει το παρόν στον αγώνα τους για να σταματήσει ο συνεχής εμπαιγμός τους από την Διοίκηση του ΙΜΕ και η άρνηση εφαρμογής της Δικαστικής απόφασης.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:
- ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
- ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Μη μένεις απλά θεατής - Στήριξε κι εσύ τους εργαζόμενους στο θέαμα-ακρόαμα


Η ανασφάλιστη εργασία δεν αποτελεί Διασκέδαση

Την Τετάρτη 18/05 στον συναυλιακό χώρο Passport - Κεραμεικός στη περιοχή Κεραμεικού έλαβε χώρα συνάντηση των τεχνικών του χώρου, του επιχειρηματία και του ιδιοκτήτη του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού ο οποίος νοικιάζει τον εξοπλισμό του στον επιχειρηματία.
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η αποσαφήνιση της εργασιακής σχέσης των τεχνικών με την επιχείρηση,αφού πλέον ο...Συνεργάτης-προμηθευτής οπτικοακουστικού εξοπλισμού που συνεργάζεται με τον χώρο,έθετε όρους καινούργιους,εκτός του πλαισίου που είχαν συμφωνήσει οι τεχνικοί με τον επιχειρηματία. Ποιός τελικά θα ήταν ο εργοδότης τους;
Οι προθέσεις τους ξεκαθάρισαν στην πορεία της συζήτησης,όταν ο...Συνεργάτης-προμηθευτής απαίτησε την λύση της συνεργασίας με τους τεχνικούς,με τους οποίους δεν τον συνέδεε καμία εργασιακή σχέση,επιβάλλοντας τους όρους του, με τον επιχειρηματία κρυπτόμενο και αρνούμενο να πάρει οποιαδήποτε θέση.
Οι οικονομικές ή επιχειρηματικές σχέσεις επιχειρηματία-προμηθευτή,είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους. Οι εργαζόμενοι όμως,δεν είναι...”ηχεία” να αλλάζουν χέρια,εργοδότη,συνθήκες και όρους εργασίας
Η μουσική σκηνή στην οποία αναφερόμαστε αποτελεί ένα μόνο μικρό δείγμα,του σκοτεινού τοπίου που επικρατεί στα πολύφωτα και φαντασμαγορικά κέντρα διασκέδασης. Εργασία μαύρη και ανασφάλιστη,αυθαίρετες μεταβολές των εργασιακών όρων,φτηνό και χωρίς ωράριο νυχτοκάματο. Χώροι που ποτέ δεν τους βλέπει το φως της μέρας, και φυσικά κανένας έλεγχος δεν ήταν εφικτός αφού η νύχτα είχε τους δικούς της νόμους. Κέντρα που δουλεύουν τόσα χρόνια με εργαζομένους φαντάσματα -αφού επισήμως είναι... ανύπαρκτοι- χωρίς να δικαιούνται τίποτε: ούτε άδεια, ούτε επιδόματα, ούτε αποζημίωση.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι τεχνικοί εργάζονταν μεγάλα διαστήματα ανασφάλιστοι , ασφαλισμένοι-όταν ήταν- με τα λιγότερα ένσημα,με ανύπαρκτες συμβάσεις, με μπλοκ αυτασφάλισης όπου ο εργαζόμενος πλήρωνε μόνος ΟΛΕΣ τις ασφαλιστικές του εισφορές. Αποτελούσε μια ρευστή συνθήκη εργασίας όπου ο ιδιοκτήτης είχε τη δυνατότητα- όπως και έκανε- να εξαφανίζεται για μήνες και να μην ενημερώνει για τη λειτουργία ή μη του καταστήματος αφήνοντας όλους τους εργαζομένους ξεκρέμαστους να ψάχνουν αν έχουν δουλειά ή όχι.
Οι τεχνικοί του Passport - Κεραμεικός διεκδικούν τη καταβολή όλων των ενσήμων τα χρόνια που εργάστηκαν στο συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης και τις αποζημιώσεις απόλυσης.
Σε εποχή που όλες οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα είναι υπο αμφισβήτηση το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις δηλώνει το παρόν σε κάθε αγώνα διεκδίκησης απέναντι σε κάθε επιτήδειο εργοδότη που θεωρεί τον εργαζόμενο είλωτα..
- Κανείς δεν είναι μόνος στον αγώνα της διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων του
- Κανένας εργοδότης δεν μπορεί να καταπατά νόμους και εργασιακά δικαιώματα για να έχει μεγαλύτερο κέρδος.
 
 

Ενημέρωση προς όλα τα μέλη του ΣΤΑΖΟΕ

 

Συνάδελϕοι όλων των ειδικοτήτων:

Σε μια δύσκολη συγκυρία με έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, και κατορθώσαμε να επαναδραστηριοποιήσουμε το Σωματείο μας.

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το Σωματείο μας έκανε πολλά βήματα έχοντας κύριο στόχο την ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης. Σημαντική στιγμή αυτής της προσπάθειας υπήρξε η συνάντηση μελών του Διοικητικού συμβουλίου μας με στέλεχος του υπουργείου εργασίας έχοντας ως βασικό αίτημα την αναγνώριση του επαγγέλματος μας καθώς και την κατοχύρωση των επιμέρους κλάδων του. Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης ζητήθηκε από το υπουργείο η συνδρομή του σωματείου για την δημιουργία αναλυτικής περιγραϕής των ειδικοτήτων μας ώστε να διεκδικήσουμε ταχύτερα την δημιουργία κωδικών ασϕάλισης στο ΙΚΑ.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αϕορά μόνο τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., αλλά όλους όσους απασχολούμαστε στο θέαμα/ακρόαμα, πράγμα το οποίο δηλώνει και το όνομα του σωματείου. Έχει έρθει η στιγμή να αϕήσουμε πίσω μας την λογική της ανάθεσης και τις παθογένειες του παρελθόντος και να συνδράμουμε όλοι αυτήν την προσπάθεια. Καλούμε όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στο θέαμα/ακρόαμα (ηχολήπτες, ϕωτιστές, τεχνικούς βίντεο, τεχνικούς σκηνής, κ.α.) να ενισχύσουν την προσπάθεια μας για την χαρτογράϕηση του επαγγέλματος μας και την πλήρη περιγραϕή των ειδικοτήτων μας. Διαθέστε λίγο από το χρόνο σας να σκεφτείτε τα χαρακτηριστικά της όποιας ειδικότητας σας και μέτα κάντε μια περιγραφή, με τα δικά σας λογια. Κατόπιν, στείλτε μας (info@stazoe.gr, stazoegr@gmail.com, ή στο inbox της σελίδας μας στο facebook) αυτήν την περιγραφή, έτσι ώστε να την χρησιμοποιήσουμε για την σύνταξη της ολοκληρωμένης χαρτογράφησης του κλάδου μας, που όταν ολοκληρωθεί θα αποσταλεί στο νομικό τμήμα του υπουργείου για να προχωρήσει η υπόθεση μας.

Επιπλέον, σκοπεύουμε στο προσεχές διάστημα να σας συναντήσουμε από κοντά στους χώρους εργασίας σας για να μιλήσουμε από κοντά για όλα τα θέματα που μας αφορούν…

Επειδή η μόνη μάχη που χάθηκε είναι αυτή που δεν δόθηκε, η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.

Ας κάνουμε το check μας, για να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.

 


ΣΤΑΖΟΕ – Ανακοίνωση / Πρόσκληση

Συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων:

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της μεγαλύτερης προτεραιότητας του σωματείου μας:

Την αναγνώριση του κλάδου μας και των επιμέρους ειδικοτήτων του, μέσω της λεπτομερούς περιγραφής και χαρτογράφησης του επαγγέλματος μας.

Για να τελειώνουμε μια για πάντα με τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.

Για να μπουν επιτέλους τα πράγματα σε μια σειρά.

Για να μπορέσουμε, επιτέλους, να στήσουμε σωστά!

 

Την Παρασκευή, 13 Μαϊου 2016, στα πλαίσια της έκθεσης Music World Expo,στην αίθουσα συνεδρίων του Ζαππείου, από τις 16:00 ως τις 17:00.

Να είστε όλοι εκεί!

 

 


Κάλεσμα στην 48ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος συμμετέχει στην 48ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 6 Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου, αντιδρώντας στο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο που στόχο έχει την οριστική διάλυση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού μας συστήματος.
Καλούμε τα Σωματεία – μέλη μας να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στην Απεργία και στις κινητοποιήσεις που θα ανακοινωθούν.
Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση που με αιφνιδιαστικό τρόπο καταθέτει εντός του Σαββατοκύριακου προς ψήφιση το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο.
Η Ομοσπονδία μας καλεί στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Κυριακή 8 Μαΐου στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:00 πμ.


Εκθεση Music World Expo 2016

Η έκθεση είναι συνέχεια της επιτυχημένης έκθεσης του 2011 που επανέρχεται ανανεωμένη με σκοπό να αποτελέσει ετήσιο θεσμό και σημείο αναφοράς της ευρύτερης αγοράς στη χώρα μας, ενώ απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες (b2b) όσο και σε consumer κοινό.

Αντικείμενο της MusicWorldExpo είναι τα Μουσικά Όργανα, η Μουσική τεχνολογία, το DJing, τα επαγγελματικά συστήματα Ήχου, Φωτισμού και Εικόνας για κάθε είδος εφαρμογών και εγκαταστάσεων (Live, Studio & Installation για κάθε είδους εγκατάσταση).

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 13 ΜΑΙΟΥ έως και Κυριακή 15 ΜΑΙΟΥ 2016 στο Ζάππειο Μέγαρο και αποτελεί τη δεύτερη και ουσιαστικότερη προσπάθεια για μια τέτοια διοργάνωση, που λόγο του μεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής αγοράς θα έχει ταυτόχρονα consumer και b2b χαρακτήρα, καθώς απευθύνεται τόσο σε όσους παίζουν, γράφουν, παράγουν και αναπαράγουν μουσική, αλλά και σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον ευρύτερο τομέα του ήχου, του φωτισμού και της εικόνας, στους τομείς του entertainment του Live και του installation. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια έκθεση που φιλοδοξεί να καλύψει επαρκώς όλους τους κλάδους της εγχώριας ‘μουσικής βιομηχανίας’ και του επαγγελματικού installation για κάθε χώρο που απαιτείται ηχητικός, φωτιστικός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, αυτοματισμοί κλπ.

H έκθεση MusicWorldExpo περικλείει όλο το φάσμα των εταιρειών που ασχολούνται με την εμπορεία, αντιπροσώπευση μουσικών οργάνων και προιόντων μουσικής τεχνολογίας, DJing εξοπλισμού, ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, αλλά και με όσους δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σ’ όλους τους παραπάνω τομείς. Το σημαντικότερο όλων όμως, είναι ότι πρόκειται για μια ‘ανοικτή’ έκθεση που απευθύνεται σε όσους έχουν ερασιτεχνική ή επαγγελματική σχέση με τη μουσική αγορά και την αγορά του entertainment σε όλα της τα επίπεδα.
Η έκθεση θα είναι πλαισιωμένη από συνεδριακές εκδηλώσεις, σεμινάρια για μουσική τεχνολογία, ήχο, φωτισμό κλπ, μουσικά event, καθώς και ζωντανά demo συσκευών και συστημάτων που θα πραγματοποιηθούν, έξω από την έκθεση, στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου.

Η MusicWorldExpo φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός και μια φορά τον χρόνο να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της Ελληνικής Μουσικής και Τεχνολογικής Κοινότητας και των επαγγελματιών, σ’ έναν χώρο.

Επαφή

MusicWorldExpo

http://www.musicworldexpo.gr/