Το Σωματείο

Το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την διεκδίκηση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.

Συμφώνα με το καταστατικό του σωματείου, μέλη του Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε. μπορούν να γίνουν (ανεξάρτητα από το φύλο και το θρήσκευμα) όλοι οι εργαζόμενοι Έλληνες ή αλλοδαποί τεχνικοί που ασχολούνται σε ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις.

Οι στόχοι του σωματείου είναι απλοί, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο μας, διασφαλίζοντας έτσι τον εργαζόμενο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζεται και θα αμείβεται. 

Το Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε. σε χρειάζεται και το χρειάζεσαι και εσύ.


Καταστατικό

πατήστε εδώ για download