Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19

 

Δημοσιεύτηκε 30/4/2020 η περίφημη ΚΥΑ στο site του

https://diavgeia.gov.gr/…/6%CE%99%CE%A9946%CE%9C%CE%A4%CE%9…

κατά την οποία οι “Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων” περιλαμβάνονται στις λίστες των μέτρων στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών.