Βεβαίωση ΣΤΑΖΟΕ για το Εποχικό Επίδομα

Ενημερώνουμε τα μέλη μας που είναι δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση από το Σωματείο να στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο [email protected]
 
 

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της βεβαίωσης είναι οι εξής:

  • να είναι μέλος του Σωματείου(για τα νέα μέλη οφείλουν να στείλουν βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύουν την απασχόληση τους στους αντίστοιχους κλάδους που εκπροσωπεί το ΣΤΑΖΟΕ)

 

  • Να είναι τακτοποιημένες οι υποχρεώσεις τους ως προς την ετήσια συνδρομή για το έτος 2018-2019(το ποσό της ετήσιας συνδρομής έχεις οριστεί στα 30ευρώ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν τις συνδρομές τους βάζοντας σαν αιτιολογία το ονοματεπώνυμο τους και στέλνοντας με email το καταθετήριο στο [email protected] 

 

Η συμμετοχή όλων μας, ως μέλη του Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε θεωρείται σημαντική, για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια , να έχει δυναμική εξέλιξη.