Παροχή εποχικού βοηθήματος 2018

 Συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων.

Το εποχικό βοήθημα που δίνεται από τον ΟΑΕΔ αρχίζει να καταβάλλεται από Δευτέρα 8/10/2018 έως και την 30η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα (3/12/2018).

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομίσετε στον ΟΑΕΔ είναι :

  1. Τα ένσημα του 2017 (από 50 -210)

  2. Το εκκαθαριστικό εφορίας

  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι

α) κατά το έτος 2018 ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού σε ζωντανές εκδηλώσεις(ηχολήπτη,τεχνικού φώτων κ.τ.λ)

β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2018.

γ) δεν λαμβάνετε σύνταξη

  1. Τη βεβαίωση μέλους από το Σωματείο

  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας

  3. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου της Εθνικής Τράπεζας στην οποία να διακρίνεται ο αριθμός – ΙΒΑΝ – στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του ως πρώτου δικαιούχου. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

  4. Το Ε3 σε περίπτωση που έχετε Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

 

Οι Κωδικοί Ειδικότητας των ενσήμων που αφορούν για το επίδομα είναι :314100,314190

 

Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.