Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΤΑΖΟΕ

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΑΖΟΕ - 10/11/2018

 Παρόντες νέου Δ.Σ.

Γιούσσεφ Χαλίλ

Γιάννης Καραμήτρος

Γιώργος Ρουπάκας

Παναγιώτης Τσεβρένης

Γιώργος Γιαννόπουλος

Βασίλης Σκούρας

Μιχάλης Αλεξάκης

 

Απόντες νέου Δ.Σ.

Τάσος Μπότσιος

Αντνάν Χαλίλ

 

Παρόντες απερχόμενου Δ.Σ.

Γιούσσεφ Χαλίλ

Γιάννης Καραμήτρος

Γιώργος Φιλικόζης

 

Διαδικασία συγκρότησης σε σώμα νέου Δ.Σ.

Οι υποψηφιότητες που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους είναι οι εξής: Τάσος Μπότσιος για τη θέση του Προέδρου, Γιούσσεφ Χαλίλ για τη θέση του αντιπροέδρου, Γιάννης Καραμήτρος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, Γιώργος Γιαννόπουλος για τη θέση του Ταμία και Παναγιώτης Τσεβρένης για τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

 

Το σώμα που συγκροτήθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων έχει την εξής σύσταση:

 

Πρόεδρος: Τάσος Μπότσιος

Αντιπρόεδρος: Γιούσσεφ Χαλίλ

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Καραμήτρος

Ταμίας: Γιώργος Γιαννόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Τσεβρένης

Τακτικά Μέλη: Γιώργος Ρουπάκας, Βασίλης Σκούρας, Μιχάλης Αλεξάκης, Αντνάν Χαλίλ

 

Το ταμείο του σωματείου παραδόθηκε από τον Γιώργο Φιλικόζη, απερχόμενο Γενικό Γραμματέα, στον Γιώργο Γιαννόπουλο, νέο Ταμία, κατόπιν συνεννόησης του πρώτου με τον απερχόμενο Ταμία, Αλέκο Τζοβάρα, λόγω αδυναμίας του τελευταίου να παραστεί στη συνεδρίαση. Παραδόθηκε το ποσό των 679,50€.

 

Ορίστηκε νέα συνεδρίαση Δ.Σ. για την Δευτέρα 19/11/2018 με θέματα τις προτεραιότητες των δράσεων του νέου Δ.Σ.

 

Αποφασίστηκε ότι κατά τις ημέρες Πέμπτη 15/11 και Παρασκευή 16/11, από τις 12:00 μέχρι τις 16:00 και για δύο μέρες ανά εβδομάδα μέχρι τις 31/11/2018, που είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ και οι οποίες θα ανακοινώνονται στο τέλος κάθε εβδομάδας, θα υπάρχει φυσική παρουσία των μελών του Δ.Σ. στο γραφείο του σωματείου προκειμένου να χορηγούνται στα μέλη οι βεβαιώσεις που είναι απαραίτητες για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιδότησης. Στα μέλη που βρίσκονται εκτός Αθηνών η βεβαίωση θα αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου.

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Ανέστης Παπαδόπουλος.

 

                                                                                                         Για το ΣΤΑΖΟΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Τάσος Μπότσιος Γιάννης Καραμήτρος