Εργαζόμενοι Εθνικού Θεάτρου: Στάσεις εργασίας στις 24/4 και στις 5/5 για τη ΣΣΕ

 

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου (ΣΕΕΘ)

Μετά την αναστολή των κινητοποιήσεων για δύο εβδομάδες και με την πεποίθηση ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε διέξοδο στα προβλήματα που εκκρεμούν και είναι:

  • Ίσα δικαιώματα για ίση εργασία για όλους.

  • Αναγνώριση της συνολικής προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας.

  • Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της συζήτησης για την ΣΣΕ.

  • Τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας ΣΣΕ. Προγραμματισμό σε βάθος χρόνου των εργασιών, με ταυτόχρονη τήρηση των ωραρίων εργασίας και των υποδείξεων του Υπουργείου Εργασίας.

  • Επανέκδοση κουπονιών σίτισης.

  • Ριζοσπαστική λύση στο τεράστιο πρόβλημα στέγασης των εργαστηρίων του Ρουφ. Να γίνουν έτσι ώστε, να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

  • Ολοκλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού – Οργανόγραμμα. Να ανασυνταχτεί ο πεπαλαιωμένος εσωτερικός κανονισμός και να θεσμοθετηθεί Οργανόγραμμα, που να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού.

  • Τήρηση των άρθρων της ΣΣΕ και επαναφορά του θεσμικού πλαισίου, που αφορά την αποζημίωση εκτός έδρας.

μέχρι τώρα δεν λάβαμε καμία ουσιαστική απάντηση.

Γι’ αυτό το λόγο το Δ.Σ. του ΣΕΕΘ εξαγγέλλει:

  • Την Μεγάλη Δευτέρα 24/4/2016: 2ωρη στάση εργασίας από 11:00 – 13:00 με ταυτόχρονη παράσταση διαμαρτυρίας στο Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου.

  • Την Πέμπτη 5/5/2016: 3ωρη στάση εργασίας από 20:00 – 23:00.

Επιφυλασσόμαστε δε, για μελλοντικές κινητοποιήσεις, αν δεν έχουμε έγκαιρα λύσεις στα θέματα που μας απασχολούν.