Επικαιροποίηση Στοιχείων

Στην περίπτωση που αλλάξει κάτι από τα στοιχεία εγγραφής, (πχ Τόπος διαμονής, Τηλέφωνο, Email κτλπ) κάθε μέλος, οφείλει να ενημερώσει το Σωματείο με τον ακόλουθο τρόπο.

  1. Συμπληρώνετε ξανά την φόρμα εγγραφής, παραλείποντας μόνο το πεδίο Ημερομηνία Εγγραφής.
  2. Προωθηστε την επικαιροποιημένη φόρμα στο email: office[at]stazoe.gr με θέμα: Επικαιροποίηση στοιχείων.
  3. Κρατήστε το απεσταλμένο email, μέχρι να ενημερωθείτε, ότι έχει πραγματοποιηθεί η επικαιροποίηση των στοιχείων σας.