Αποζημίωση ειδικού σκοπού Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 15/01/2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Οι επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗτου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως και την 10/1/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 121 τον. 4764/2020 (Α’ 256) και τη με αριθμ.πρωτ. 1683/45/14-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση, υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο, από τις 19/1/2021 έως και 31/1/2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2021 υποβάλλονται στην πλατφόρμα:
https://supportemployees.services.gov.gr/(S(rd2aeiumsxaedbngxzijkfbk))/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx