Παράταση αιτήσεων για τα επιδόματα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου

Συνάδελφοι έχει δοθεί ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την υποβολή αιτήσεων για τα επιδόματα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Όσοι γράφτηκαν στο Μητρώο εμπρόθεσμα (μέχρι 20/10) αλλά δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση για τα επιδόματα καλούνται να το πράξουν άμεσα.

Τα βήματα που θα πρέπει να  ακολουθήσετε για να υποβάλετε τις αιτήσεις σας και να αποφευχθούν  λάθη, για να μπορέσετε να λαβετε τα 534€ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου είναι τα παρακάτω.

Επαναλαμβάνουμε πως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να τα πάρετε είναι να έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών (https://artandcultureprofessionals.services.gov.gr)

 

Για τα 534€ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου:

  1. Εισέρχεστε στο σύστημα από το σύνδεσμο https://supportemployees.services.gov.gr
  2. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας του taxisnet
  3. Επιλέγετε "εξουσιοδότηση"
  4. Πηγαίνετε στην τελευταία επιλογή "Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών" και επιλέγετε "Υπεύθυνη Δήλωση"
  5. Υποβάλλετε ΔΥΟ ξεχωριστές δηλώσεις, μια για το Σεπτέμβρη και μια για τον Οκτώβρη.

 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης θεωρούνται όλοι όσοι:

  1. ΔΕΝ έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος
  2. ΔΕΝ λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

 

Εκ Μέρους του ΔΣ