Λίγα λόγια για την περιβόητη Απογραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Στην τηλεδιάσκεψη (13 Μαΐου 2020) των σωματείων του κλάδου με την
Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα
Γιατρομανωλάκη ειπώθηκε ρητά ότι αυτή η απογραφή σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε μητρώο
επαγγελμάτων αλλά ότι θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σαν εργαλείο για τη δημιουργία πραγματικού
μητρώου επαγγελμάτων και κατ' επέκταση επαναφορά της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΤΕΚΤ και του ΣΤΑΖΟΕ, θα χορηγείται από
επιτροπή του υπουργείου πολιτισμού στην οποία θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα
ομοιοεπαγγελματικά σωματεία, όπως χορηγούνταν στο παρελθόν. Οι άδειες θα χορηγούνται βάσει
ακαδημαϊκών γνώσεων και επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν θα υπάρχει προϋπόθεση να είναι κάποιος
μέλος του σωματείου οπότε δεν τίθεται λόγος για κλειστά επαγγέλματα.

Το μητρώο επαγγελμάτων προϋποθέτει μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Περιγραφή του επαγγέλματος που γίνεται κατόπιν διαδικασίας που αναλαμβάνουν οι κοινωνικοί
εταίροι και συγκεκριμένα το ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ. Για να περιγραφεί ένα επάγγελμα θα πρέπει
να υπάρξει επίσημη προκήρυξη για τη θέση του συγγραφέα καθώς και ενός εμπειρογνώμονα. Η
διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και από πρόσφατη εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι διαρκεί περίπου
ένα έτος.

Β. Πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα που μέχρι πρότινος ήταν ο ΕΟΠΠΕΠ

Η συγκεκριμένη απογραφή επαγγελμάτων, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Υπουργού Πολιτισμού,
αποσκοπεί στο να βρει όλους αυτούς τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που δεν μπορεί
να βρει μέσα από το σύστημα Εργάνη. ΠΡΟΣΟΧΗ (!!!), αυτό δε σημαίνει ότι θα τους επιδοτήσει όλους!
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το πιο πιθανό σενάριο άμεσης χρήσης της συγκεκριμένης
πλατφόρμας είναι να καταγραφούν κάποιοι επιπλέον δικαιούχοι στα έκτακτα μέτρα στήριξης, οι οποίοι
θα χρειαστούν επιπλέον επιδότηση στο μέλλον (μπας και επιβιώσουν), και να αποκλειστούν όλοι όσοι
δεν συμπληρώνουν 50 ένσημα ανά έτος, τους οποίους το κράτος θεωρεί ότι δεν έχουν προσφέρει
εισφορές και άρα δεν δικαιούνται οποιοδήποτε επίδομα. Το τελευταίο είναι πάγια θέση και του ΥΠΠΟΑ
και του ΥΠΕΚΑΑ!!!

Βαθιά προβληματική είναι και η απόδειξη της προϋπηρεσίας που ζητάει η πλατφόρμα, την ίδια στιγμή
που δεν υπάρχουν κωδικοί ενσήμων που να περιγράφουν πολλά επαγγέλματα καθώς και αντίστοιχα
επαγγελματικά περιγράμματα, ενώ τα 4 χρόνια εξαιρούν τους νέους επαγγελματίες. Επίσης
προβληματική είναι η μη ένταξη των εργαζόμενων με εργόσημο και τίτλους κτήσης.
Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ακόμα και μία τόσο προβληματική απογραφή θα φέρει στην επιφάνεια
παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και των εργασιακών σχέσεων που δεν πρέπει να μένουν στην
αφάνεια.

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 λάβαμε την παρακάτω επιστολή από το γραφείο τύπου του ΥΠΠΟΑ:

Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία καταγραφής των εργαζομένων στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό
Τομέα στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι υπηρεσίες του
ακολούθησαν την Στατιστική Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92) η οποία βασίζεται στη διάρθρωση
της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης των Επαγγελμάτων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, όπως
προσαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ISCO-88 COM).
Καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους
εργαζομένους στον πολιτισμό όσο και με το Υπουργείο Εργασίας, και καθώς έχει εντοπίσει ελλείψεις και
αρρυθμίες στη διατύπωση επαγγελματικών κλάδων και ειδικοτήτων, θα προχωρήσει από κοινού με το
Υπουργείο Εργασίας σε σχετικές συμπληρώσεις και διορθώσεις.
Για τον σκοπό αυτό καλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προτάσεις και επισημάνσεις στην ηλεκτρονική
διεύθυνση [email protected] ώστε να επικαιροποιηθεί ο σχετικός κατάλογος. Πρόθεση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η πλατφόρμα να μετεξελιχθεί σε ένα απολύτως δυναμικό εργαλείο το
οποίο θα αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα.


Τους απαντήσαμε με σχετική επιστολή που περιγράφουμε όλες τις ειδικότητες που αφορούν στους
Τεχνικούς Απασχολούμενους σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις.


Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση και καμία αντίστοιχη ειδικότητα δεν έχει προστεθεί
στις λίστες της πλατφόρμας. Περιμένουμε την απάντηση του ΥΠΠΟΑ για να εγγραφούμε στις
αντίστοιχες επαγγελματικές κατηγορίες.


Δεν θα σταματήσουμε όμως εκεί, διεκδικούμε κανονικό μητρώο επαγγελμάτων με επαναφορά της άδειας
άσκησης επαγγέλματος και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με επαναφορά της υποχρεωτικότητας και
επιλεξιμότητας αυτών.